UBND huyện Ia H'Drai

Trích yếu
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành
06/TB-UBND
08/3/2024
08/3/2024
Bùi Văn Nhàng
02/TB-UBND
26/01/2024
26/01/2024
BÙI VĂN NHÀNG