UBND tỉnh/thành phố

Trích yếu
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành
35/2024/QĐ-UBND
20/6/2024
20/6/2024
Lê Ngọc Tuấn