Văn Bản

Trích yếu
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành
44/QĐ-UBND
29/01/2024
29/01/2024
Nguyễn Hữu Tháp
02/TB-UBND
26/01/2024
26/01/2024
BÙI VĂN NHÀNG
01/TB-UBND
20/01/2024
20/01/2024
Nguyễn Ngọc Quang

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/archive-van-ban.php on line 92