Giới Thiệu

THÔNG TIN XÃ IA DOM

Xã Ia Dom được thành lập theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013, được tách ra từ xã Morai (Sa Thầy – KonTum). Địa giới hành chính xã la Dom: Đông giáp xã la Tơi; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Nam giáp xã la Đal và xã la Tơi; Bắc giáp xã Mô Rai. Xã la Dom có 32.254,7 ha diện tích tự nhiên, dân số khi mới thành lập 833 hộ 3564 khẩu. Xã có 25,63 km đường biên giáp với Vương quốc Campuchia.

– Tổ chức  bộ máy Đảng ủy – chính quyền địa phương

+ Đảng bộ xã có 67 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5, Chi bộ quân sự, chi bộ y tế – giáo dục, chi bộ công an.

+ Hội đồng nhân dân xã khóa III, gồm có 21 đại biểu đại diện tiếng nói của 1687 cử tri của 5 thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

+ Ủy ban nhân dân xã gồm: 1 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên công an, 01 Ủy viên quân sự, cán bộ công chức chuyên môn là 11 ngưới.

Tổ chức bộ máy Đảng ủy - chính quyền địa phương

Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Tuấn Toàn
Bí thư

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Công Sơn
Phó Bí thư Trực Đảng ủy

Phó Bí thư Trực Đảng ủy xã Ia Dom

Hội đồng nhân dân xã

Phạm Thị Thanh Huệ
Phó Chủ tịch HĐND

Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Ia Dom

Ủy ban nhân dân xã

Võ Tấn Lạc
Chủ tịch UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Vi Văn Hùng
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Nguyễn Quý Quân
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Ủy ban nhân dân xã

Võ Tấn Lạc
Chủ tịch UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Vi Văn Hùng
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Nguyễn Quý Quân
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Ủy ban nhân dân xã

Võ Tấn Lạc
Chủ tịch UBND

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Vi Văn Hùng
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Nguyễn Quý Quân
Phó Chủ tịch UBND

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom

Văn phòng - thống kê xã

Ngô Sỹ Tường
Phòng Thống Kê Xã Ia Dom

Cao Thị Phi Ly
Phòng Thống Kê Xã Ia Dom

Văn hóa – xã hội xã

A Âm
Văn Hóa - xã hội xã Ia Dom

Hồ Thị Thu Ngân
Văn Hóa - xã hội xã Ia Dom

Địa chính – Xây dựng xã

Nguyễn Vinh
Địa chính – Xây dựng xã

A Khỉ
Địa chính – Xây dựng xã

Lê Đức Hùng
Địa chính – Xây dựng xã

Tư pháp – hộ tịch xã

Bùi Thị Tươi
Tư pháp – hộ tịch xã ia Dom

Tài chính – kế toán xã

Võ Quốc Bình
Kế toán xã

Ban chỉ huy Quân sự xã

A Then
Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

Công an xã

Nguyễn Văn Mạnh
Trưởng Công An

KHỐI ĐOÀN THỂ

Bùi Thị Kim Tân
Chủ tịch Hội nông dân xã

Hoàng Thị Hải
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Hoàng Văn Đạt
Bí thư Đoàn xã

Phùng Thị Kim Dung
Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã