Giới Thiệu

THÔNG TIN XÃ IA DOM

Xã Ia Dom được thành lập theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013, được tách ra từ xã Morai (Sa Thầy – KonTum). Địa giới hành chính xã la Dom: Đông giáp xã la Tơi; Tây giáp xã la Đal và Campuchia; Nam giáp xã la Đal và xã la Tơi; Bắc giáp xã Mô Rai. Xã la Dom có 32.541,42 ha diện tích tự nhiên, dân số hiện nay 848 hộ 3584 khẩu. Xã có 25,63 km đường biên giáp với Vương quốc Campuchia.

– Tổ chức  bộ máy Đảng ủy – chính quyền địa phương

+ Đảng bộ xã có 83 đảng viên trong đó có 1 đảng viên 30 năm tuổi đảng, sinh hoạt tại 9 chi bộ trực thuộc: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3, Chi bộ 4, Chi bộ 5, Chi bộ Quân sự, Chi bộ Y tế, Chi bộ Giáo dục, Chi bộ Công an.

+ Hội đồng nhân dân xã khóa III, gồm có 16/19 đại biểu đại diện tiếng nói của 1687 cử tri của 5 thôn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn.

+ Ủy ban nhân dân xã gồm: 1 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên công an, 01 Ủy viên quân sự, cán bộ công chức chuyên môn là 10 người.

Tổ chức bộ máy Đảng ủy - chính quyền địa phương

Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Hoài Nam
Bí thư

Bí thư Đảng ủy xã
Email: nhnam.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0981.469.808

VI VĂN HÙNG
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã
Email: vvhung.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0966.854.292

NGUYỄN NGỌC QUANG
Phó Bí thư

Phó Bí thư Đảng ủy xã

Email:
nnquang.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0984.582.001

Hội đồng nhân dân xã

Vi Văn Hùng
Chủ tịch HĐND

Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Email: vvhung.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0966.854.292

Bùi thị thanh huệ
Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã
Email: btthue.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0985.644.980

Ủy ban nhân dân xã

Nguyễn Ngọc Quang
Chủ tịch UBND

Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Email: nnquang.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0984.582.001

Nguyễn Quý Quân
Phó Chủ tịch UBND

ĐUV, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã
Email: nqquan.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0965.689.359

Lê Đức Hùng
Phó Chủ Tịch UBND

ĐUV, Phó Chủ Tịch Ủy ban nhân dân xã
Email:
hungmai686868@gmail.com

SĐT:0369.048.980

Ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã

ngô sỹ tường
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, Chủ tịch UBmttqvn

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Email: nstuong.iahdrai@kontum.gov.vn
SĐT: 0365.837.317

Văn phòng - thống kê xã

HÀ THỊ NGỌC PHƯỢNG
VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ XÃ - SĐT: 0979.383.201

Hồ thị Thu Ngân
VĂN Phòng - Thống Kê Xã - SĐT:0962.176.539

Văn hóa – xã hội xã

A Âm
Văn Hóa - xã hội xã - SĐT: 0333.852.133

Cao Thị Phi Ly
Văn Hóa - xã hội xã- SĐT: 0343.84.214

Địa chính – Xây dựng xã

HOÀNG ĐÌNH SƠN
Địa chính – Xây dựng xã - SĐT: 0387370509

A Khỉ
Địa chính – Xây dựng xã - SĐT: 0325.710.887

Tư pháp – hộ tịch xã

Tài chính – kế toán xã

Hà Thị Sen
Kế toán xã - SĐT: 0965.107.399

Ban chỉ huy Quân sự xã

A Then
ĐUV, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã - SĐT: 0356.775.894

Công an xã

Nguyễn Văn Mạnh
ĐUV, Trưởng Công An xã - SĐT:0868.180.079

KHỐI ĐOÀN THỂ

Bùi Thị Kim Tân
ĐUV, Chủ tịch Hội nông dân xã - SĐT: 0362.097.889

A THEN
ĐUV, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - SĐT: 0356.775.894

Đào Thị Bích Trâm
Bí thư Đoàn xã - SĐT: 0385.004.879

Phùng Thị Kim Dung
ĐUV, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã - SĐT: 0963.427.344