V/v thông báo tuyển ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản

xem văn bản tại đây