Trang Chủ

Tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -      
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
37/TB-UBND
02/06/2024
Thông Báo Niêm yết kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện các nội dung thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
153/KH-UBND
30/05/2024
KH Đào tạo nghề cho lao động giai đoạn2024-2025trên địa bàn xã Ia Dom
43/TB-SNV
22/05/2024
Thông báo Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử công vụ của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
148/KH-UBND
13/05/2024
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
73/KH-TCT
18/5/2024
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, Định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”
140/KH-UBND
24/4/2024
KẾ HOẠCH Phát động Phong trào thi đua yêu nước năm 2024 trên địa bàn xã Ia Dom
1570/TB-BLĐTBXH
12/04/2024
Thông báo Về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024
15/2024/QĐ-UBND
25/3/2024
Quyết định Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
118/KH-UBND
01/4/2024
Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) xã Ia Dom năm 2024
154/QĐ-UBND
28/3/2024
Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh