Trang Chủ

  Mừng đảng Mừng Xuân 2024 Chúc Mừng đảng Cộng Sản Việt Nam 3 Tháng 2 | CDR Tải xuống miễn phí - Pikbest    
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
547-CV/ĐU
21/02/2024
Công văn Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
76/QĐ-UBND
05/02/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội; Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh
17/KH-UBND
05/02/2024
Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Ia Dom năm 2024
44/QĐ-UBND
29/01/2024
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về“tiếp tục thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”
02/TB-UBND
26/01/2024
THÔNG BÁO Về việc thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất các thửa đất tại các lô đất D1, D2, D3, D5, D6, D7, D8, D9, D10 Điểm dân cư số 41 Trung tâm hành chính xã Ia Tơi((thuộc dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng, bố trí dân cư dọc hai bên Quốc lộ14C (đoạn từTrung tâm hành chính huyện Ia H’Drai đến ngã ba Quốc lộ14C -Sê San 3))
52/QĐ-UBND
26/01/2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh
01/TB-UBND
20/01/2024
Giấy ủy quyền
07/KH-UBND
11/01/2024
Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn xã Ia Dom
71/SYT-NVYD
05/01/2024
CV số: 71/SYT-NVYD của Sở Y tế tỉnh Kon Tum Về việc thu hồi, xử lý thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đạt yêu cầu chất lượng
03/TB-UBND
03/01/2024
THÔNG BÁO Niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023