Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
299/CĐGTVTTWV-ĐT
07/3/2023
Về việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ ngành Giao thông vận tải và xã hội
08/TB-TTDVVL
17/3/2023
Thông báo tuyển lao động
115/QĐ-UBND
17/3/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
07/2023/QĐ-UBND
17/3/2023
Quyết định ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
439/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN
13/3/2023
Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS năm 2023.
113/QĐ-UBND
16/3/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
112/QĐ-UBND
16/3/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
277/UBND-TH
09/3/2023
Công văn về việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trên địa bàn
92/QĐ-UBND
08/3/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
89/QĐ-UBND
07/3/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum