Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
256/QĐ-UBND
22/5/2023
Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
254/QĐ-UBND
22/5/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
245/QĐ-UBND
17/5/2023
QDCT: Về việc công bố Danh mục TTHC được sửa đổi; phê duyệt mới, sửa đổi, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
241/QĐ-UBND
16/5/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về phí, lệ phí trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
240/QĐ-UBND
16/5/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bỡi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
217/QĐ-UBND
04/5/2023
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
206/QĐ-UBND
28/4/2023
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thi, tuyển sinh thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
209/QĐ-UBND
28/4/2023
QDCT. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19/2023/QĐ-UBND
24/4/2023
Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành
199/QĐ-UBND
21/4/2023
QĐCT V/v bãi bỏ một phần Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Quy hoạch BVPTR)