Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
53/CV-LĐTBXH
17/01/2023
Thông báo V/v đề nghị phối hợp triển khai thông báo tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2023
56/STTTT-TTBCXB
12/01/2023
Tuyên truyền phổ biến ” cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”
12/QĐ-UBND
12/01/2023
Quyết định V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/TB-UBND
09/01/2023
Lịch trực tháng 01 năm 2023
4456/UBND-TTHCC
30/12/2022
Công văn số 4456/UBND-TTHCC ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh năm 2022
09/TB-CĐCĐ
03/01/2023
Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023
98/TB-UBND
30/12/2022
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom năm 2023
97/TB-UBND
30/12/2022
Lịch trực Tết dương lịch năm 2023 xã Ia Dom
766/QĐ-UBND
23/12/2022
Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/2022/QĐ-UBND
20/12/2022
QĐ V/v ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023