Trang Chủ

Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Trích Yếu
2116/STP-XDKTr&PBPL
15/11/2023
Phát động tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực
2961-QĐ/BTGTW
01/11/2023
Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực
570/QĐ-UBND
16/11/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
3884/SYT-NVYD
06/11/2023
V/v đình chỉnh lưu hành, thu hồi sản phẩm Dầu gội Modus “Trị rụng tóc” không rõ nguồn gốc xuất xứ
549/QĐ-UBND
07/11/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
91/TB-UBND
30/10/2023
THÔNG BÁO NIÊM YẾT HN,HCN; XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NN, LN, NN CÓ MSTB TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NĂM 2023
57/TB-UBND
29/10/2023
THÔNG BÁO Về việc thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất các thửa đất tại các lô đất MDT12, MDT13, MDT14 Khu Công cộng -Dịch vụ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum;Quyền sử dụng đất các thửa đất tại lô đất ONT thuộc điểm dân cư công nhân số 2, tại thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai(lần 2)
249/KH-UBND
13/10/2023
KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
489/QĐ-UBND
11/10/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
511/QĐ-UBND
08/9/2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum