ĐẢNG ỦY

Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Tuấn TOÀN
Bí thư

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom

VI VĂN HÙNG
Phó Bí thư thường Trực Đảng ủy xã

Phó Bí thư Trực Đảng ủy xã Ia Dom