ĐẢNG ỦY

Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Hoài Nam
Bí thư

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom

VI VĂN HÙNG
Phó Bí thư thường Trực Đảng ủy xã

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Dom

Nguyễn Ngọc Quang
Phó Bí thư

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom