Công văn về việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trên địa bàn

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
277/UBND-TH
Ngày Ban Hành
09/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Tiến Dũng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành