Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, Định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
73/KH-TCT
Ngày Ban Hành
18/5/2024
Ngày Hiệu Lực
18/5/2024
Người Ký
Võ Anh Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành