Thông báo

Trích yếu
Số Ký Hiệu
Ngày Ban Hành
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành
06/TB-UBND
08/3/2024
08/3/2024
Bùi Văn Nhàng
02/TB-UBND
26/01/2024
26/01/2024
BÙI VĂN NHÀNG
01/TB-UBND
20/01/2024
20/01/2024
Nguyễn Ngọc Quang

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/iadomgov/domains/iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/public_html/wp-content/themes/flatsome-child/taxonomy-loai-van-ban.php on line 92