Thông Báo Niêm yết kết quả rà soát đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện các nội dung thuộc Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
37/TB-UBND
Ngày Ban Hành
02/06/2024
Ngày Hiệu Lực
02/06/2024
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành