Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thi, tuyển sinh thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
206/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
28/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành