Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Đăng ký biện pháp bảo đảm; Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
170/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
07/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành