Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Bảo trợ xã hội; Người có công thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
277/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
07/6/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành