Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem văn bản tại đây.

Số Ký Hiệu
323/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
06/7/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Y Ngọc
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành