Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
254/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
22/5/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành