Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
197/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
19/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành