Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
89/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
07/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành