Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
126/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
24/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành