Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thú y áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
76/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
20/02/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành