Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bỡi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
240/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
16/5/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành