Về việc công bố bổ sung thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
314/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
30/6/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành