Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/1xCeizkUn5jO76oDmJe9hnNMdfjWWadlQ/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1xCeizkUn5jO76oDmJe9hnNMdfjWWadlQ/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
33/2022/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
21/10/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành