lịch trực tiếp công dân tháng 5/2022

https://drive.google.com/file/d/1KpzuZFR0Cwma8RqzBoi1QWCnoM3Gdkhl/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
23/TB-UBND
Ngày Ban Hành
04/05/2022
Ngày Hiệu Lực
04/05/2022
Người Ký
Vi Văn Hùng
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành