Thông báo về việc viết bài cho Ấn phẩm Thông tin KH&CN số xuân Quý Mão, số 1.2023

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
09/TB-TTNUDKHCN
Ngày Ban Hành
08/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Văn Thanh
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành