Thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2023

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
09/TB-CĐCĐ
Ngày Ban Hành
03/01/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Trí Khải
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành