Thông báo tuyển lao động

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
08/TB-TTDVVL
Ngày Ban Hành
17/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Thị Nga
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành