TB về việc tìm thân nhân phần mộ nằm trong chỉ giới GPMB dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hiếu đoạn qua Thị trấn Tân lạc và xã Châu Hạnh-Quỳ Châu

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
08/TB-UBND
Ngày Ban Hành
08/02/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Hải Lý
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành