Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động -Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem tại đây

Số Ký Hiệu
712/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
17/11/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành