QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

http://iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/wp-content/uploads/2023/09/2.QDUB-phe-duyet-danh-muc-TTHC-thuc-hien-tiep-nhan-va-TKQ-khong-phu-thuoc-vao-dia-gioi-HC.pdf

Số Ký Hiệu
511/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
08/9/2023
Ngày Hiệu Lực
08/9/2023
Người Ký
LÊ NGỌC TUẤN
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành