QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem văn bản tại đây!http://iadom.iahdrai.kontum.gov.vn/wp-content/uploads/2023/10/QUYET-DINH-4.pdf

Số Ký Hiệu
489/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
11/10/2023
Ngày Hiệu Lực
11/10/2023
Người Ký
Y NGỌC
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành