QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc trên địa bàn tỉnh

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
52/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
26/01/2024
Ngày Hiệu Lực
26/01/2024
Người Ký
LÊ NGỌC TUẤN
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành