Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
154/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
28/3/2024
Ngày Hiệu Lực
28/3/2024
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành