QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Ia Dom năm 2024

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
29/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
27/12/2023
Ngày Hiệu Lực
27/12/2023
Người Ký
Nguyễn Ngọc Quang
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành