QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động của cán bộ làm công tác đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
35/2024/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
20/6/2024
Ngày Hiệu Lực
20/6/2024
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành