QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử, điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
02/2024/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
02/01/2024
Ngày Hiệu Lực
02/01/2024
Người Ký
LÊ NGỌC TUẤN
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành