Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu thuộc Cơ sở dữ liệu của tỉnh Kon Tum

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
47/2022/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
21/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành