QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về“tiếp tục thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”

Xem văn bản tại đây!

Số Ký Hiệu
44/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
29/01/2024
Ngày Hiệu Lực
29/01/2024
Người Ký
Nguyễn Hữu Tháp
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành