Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
19/2023/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
24/4/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành