QĐCT: Về việc phê duyệt; sửa đổi Quy trình nội bộ thực hiện trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
80/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
22/02/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành