QDCT. Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
273/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
05/6/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành