QDCT. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
281/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
12/6/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Lê Ngọc Tuấn
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành