Phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
441/QĐ-UBND
Ngày Ban Hành
03/08/2022
Ngày Hiệu Lực
03/08/2022
Người Ký
Y Ngọc
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành