Niêm yết kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn xã năm 2022 trên địa bàn xã Ia Dom năm 2022

xem văn bản tại đâyhttps://drive.google.com/file/d/12tRWDIVr2Hdd19HyM-hQ1xRK5P1WBgOx/view?usp=share_link

Số Ký Hiệu
72/TB-UBND
Ngày Ban Hành
28/10/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành