Niêm yết kết quả rà soát danh sách đối tượng hộ gia đình thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và nước sinh hoạt phân tán năm 2023

xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
15/TB-UBND
Ngày Ban Hành
01/3/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành