Lịch trực tháng 01 năm 2023

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
02/TB-UBND
Ngày Ban Hành
09/01/2023
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành