Lịch trực Tết dương lịch năm 2023 xã Ia Dom

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
97/TB-UBND
Ngày Ban Hành
30/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành