lịch tiếp công dân tháng 6

https://drive.google.com/file/d/1MtImSymfo0u5vlss-7e-0FZ3ouZeCalK/view?usp=sharing

Số Ký Hiệu
31/TB-UBND
Ngày Ban Hành
30/5/2022
Ngày Hiệu Lực
30/5/2022
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành