Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia Dom năm 2023

Xem văn bản tại đây

Số Ký Hiệu
98/TB-UBND
Ngày Ban Hành
30/12/2022
Ngày Hiệu Lực
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành