Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) xã Ia Dom năm 2024

Tải tập tin
Số Ký Hiệu
118/KH-UBND
Ngày Ban Hành
01/4/2024
Ngày Hiệu Lực
01/4/2024
Người Ký
Nguyễn Quý Quân
Loại Văn Bản
Cơ quan ban hành